Delphi a SQL

Programovanie v Delphi a SQL

Nie som expert na programovanie, no prax v oblasti IT ma donútila venovať sa aj programovaniu v Delphi, čo ma aj nejaké, hlavne zimné obdobia bavilo. Väčšinou šlo o podporné aplikácie pre manipuláciu s dátami, ich vyhodnocovanie a reporty. Zameral som sa na programovanie databázových...

Tlač samolepiek

Programček pre tlač samolepiek, ktorý obsahuje predom upravený report a odkazy na dáta, ktoré sú uložené v DB tabuľke.

Evidencia tlačiarní a tonerov

Vo väčších organiáciách je potrebné evidovať tlačiarne, kopírovacie stroje a spotrebný materiál, ako sú tonery, kartridže, pásky a podobne. Pre tieto účely bol vytvorený program "Evidencia tlačiarní a tonerov".

Sklad a ponukový list

Program bol určený pre operatívne vytváranie ponuky a cenovej kalkulácie za materiál a služby priamo zákazníkovi. Program obsahuje databázu, do ktorej sa eviduje materiál a na základe údajov z nej si používateľ programu môže vytvoriť pre zákazníka ponukový list za služby, ktoré...

Export a Import DB do TXT

Program je určený na export dát z databázy BDE do TXT súboru a naopak. Je to výhodné vtedy ak pracujeme s dátami, ktoré migrujú z tabuliek jednej databázy do rovnakých tabuliek inej databázy a nemáme k dispozícii sprievodcu importom a exportom. Veľké databázové systémy ako napríklad MS...

SQL Query

Toto je ukážka z môjho programovania s využitím SQL jazyka v Delphi Datamodule2.Zisti_data.SQL.Clear; Datamodule2.Zisti_data.SQL.Text:='CREATE TABLE "SNV_Vars_3.db"(Ico CHAR(20),Vars CHAR(20),Suma...