PC systém, softvér, bezpečnosť

SYSRING - prečo?

Sysring je skratka (System Ring). Jednoducho povedané, má to byť kľúčové slovo, akési zvonenie pre systémového inžiniera, ktorý má pomôcť práve tým, ktorí zápasia s problémami v oblasti IT. Zadaním tohto kľúčového slova na internete by mal byť vyhľadaný odkaz práve na...

DOS, Win 95,Win 98, Win 2000, Win XP, Win 7

Pracujem v oblasti IT so zameraním na administráciu lokálnych PC v sieťovom prostredí LAN a správu aplikačných programov inštalovaných na týchto pracovných staniciach. Z toho vyplývajú moje skúsenosti s inštalovaním operačných systémov Windows všetkých verzií a konfiguráciou systému...

LAN - lokálne siete - bezpečnosť

Disponujem bohatými skúsenosťami so zriaďovaním lokálnych štruktúrovaných sietí LAN s použitím a konfiguráciou aktívnych prvkov, ako sú riadené LAN rozbočovače, hub-y a modemy. Vhodne zabezpečujem rozšírené siete LAN, ktoré používajú bezdrôtovú technológiu Wifi pred nepovoleným...

Riešenie Windows Server pre malé organizácie

V rámci firmy je často potrebné vytvoriť bezpečné prostredie, kde sú firemné dáta a PC zabezpečené pred útokmi z vonkajšieho, ale aj z vnútorného prostredia. Až 70% útokov na firmné dáta pochádza práve z vnútorného prostredia. Vytvorením domény, zaradením pracovných staníc a...

VPN a WAN siete

Na základe silného motivačného faktora :-) sa viem popasovať aj s vytváraním virtuálnych privátnych sieti VPN medzi vzdialenými pracoviskami, kde vzájomné prepojenie jednotlivých pracovísk je realizované prostredníctvom dohodnutého poskytovateľa telekomunikačných služieb.