CNC fréza Aligator 3D

CNC fréza Aligator 3D

Projekt  - 3D model CNC frézy. Základ pre jej dokonalý návrh s vylúčením konštrukčných chýb už pri návrhu a následne pre výrobu.