CNC Router Salamandra II

CNC Router Salamandra II

CNC frézka pod názvom Salamandra. Je určená pre výrobu výrobkov z dreva, plastu a mäkkých kovov.  Presné  pohyby v jednotlivých osiach sú zabezpečované guličkovými skrutkami, uloženými v ložiskových domčekoch. Samotné pohyby v 3 osiach vykonávajú 4 presné krokové motory NEMA23.Pracovná plocha 500 x 740 mm so zdvihom osi Z 180 mm poskytuje dostatocný priestor pre 2D alebo 2,5D obrábanie vašich výrobkov. Frézka  je  pripravená pre osadenie vretien značky KRESS. CNC frézka má pre vretená Kress vytvorené prídavné zariadenie pre odsávanie prachu, ku ktorému sa dá pripojiť bežný dielenský, alebo priemyselný vysávač.

Riadiaci počítač a hardvérove vybavenie je plne kompatibilné s riadiacim softvérom MACH 3.  Súčasťou dodávky  bude  demo   verzia s obmedzeným počtom krokov.
 
Prekročenie maximálnych prípustných vzdialenosti v jednotlivých v osiach X,Y Z je strážené koncovými snímačmi. V prípade neočakávanej chyby, napríklad pri ručnej zmene polohy vretena, dochádza niekedy k prekročeniu limitov hraničných hodnôt.  Najčastejśie pri ustavovaní  vretena do nulových východzích hodnôt. Koncové snímače vám chránia konštrukciu stroja pred poškodením.  Ďalšie núdzové tlačidlo emergency STOP môžete použiť pri neočakávaných situáciach.
 
 
CNC frézka bola navrhovaná ako stavebnicový systém. Je možné každý jej diel oddeliť a vymeniť v pripade potreby za nový diel. Táto skutočnosť dáva možnosť vykonávať na stroji servisné úkony alebo opravy, ak je to potrebné. Vieme vyrobiť a dodať akýkoľvek diel na výmenu, ak je to potrebné.
 
 
 
Na základovú konštrukciu stola je pripevnená drevotriesková doska hrubá 18 mm. Je využívaná ako pracovná doska, do ktorej je možné pripevnovať skrutkami do dreva plošný materiál a tak zabezpečiť upevnenie frézovaneho materiálu proti pohybu. Táto doska  sa  jednoducho  po  mnohonásobnom prevrátani vymení za novú. Je možné samozrejme inštalovať aj T drážkovú hliníkovú dosku.
Technické parametre    
Obrábanie Os X 740 mm  
Obrábanie Os Y 550 mm  
Obrábanie Os Z 140 mm  
Priestor pod osou Z 115 mm  
Pohyb osi Z 180 mm  
Presnosť 0,05 mm  
Obrábacia rýchlosť 800 mm/min
Vreteno Kress 800 W  
Riadenie 4 axis
 
stepper motor driver
Celkový rozmer stola 1480 x 800 mm
Celkové rozmery [x,y,z] 1480 x 800 x 840 mm