DOS, Win 95,Win 98, Win 2000, Win XP, Win 7

DOS, Win 95,Win 98, Win 2000, Win XP, Win 7

Pracujem v oblasti IT so zameraním na administráciu lokálnych PC v sieťovom prostredí LAN a správu aplikačných programov inštalovaných na týchto pracovných staniciach. Z toho vyplývajú moje skúsenosti s inštalovaním operačných systémov Windows všetkých verzií a konfiguráciou systému pre integráciu do sieťového prostredia. Výhodou práce vo veľkej organizácii sú skúsenosti s odladzovaním a správou lokálnych staníc v rámci domén a spravovaním prístupových práv k sieťovým prostriedkom na základe úzko špecifikovaných pravidiel.