Erby, symboly a znaky

Erby, symboly a znaky

Vyrábam drevené erby rodov, miest a znaky, štátne znaky a znaky organizácii. Podkladom môže byť napríklad obrázok jpg, bmp, ktorý bude následne vyfrézovaný ako 3D objekt.