Evidencia tlačiarní a tonerov

Evidencia tlačiarní a tonerov

Vo väčších organiáciách je potrebné evidovať tlačiarne, kopírovacie stroje a spotrebný materiál, ako sú tonery, kartridže, pásky a podobne. Pre tieto účely bol vytvorený program "Evidencia tlačiarní a tonerov".