Export a Import DB do TXT

Program je určený na export dát z databázy BDE do TXT súboru a naopak. Je to výhodné vtedy ak pracujeme s dátami, ktoré migrujú z tabuliek jednej databázy do rovnakých tabuliek inej databázy a nemáme k dispozícii sprievodcu importom a exportom. Veľké databázové systémy ako napríklad MS SQL Server 2010 takéto prostriedky majú.