LAN - lokálne siete - bezpečnosť

Disponujem bohatými skúsenosťami so zriaďovaním lokálnych štruktúrovaných sietí LAN s použitím a konfiguráciou aktívnych prvkov, ako sú riadené LAN rozbočovače, hub-y a modemy. Vhodne zabezpečujem rozšírené siete LAN, ktoré používajú bezdrôtovú technológiu Wifi pred

nepovoleným zneužitím služieb, ako je internet a krádežou firemných dát.