Prepážky trupu Christen Eagle II

Prepážky trupu Christen Eagle II

Priečky trupu Christen Eagle II určené pre laminátovú verziu trupu RC lietadla Christen Eagle II. Tieto priečky nemajú drážky pre vodiace lišty, na rozdiel od priečok pre klasickú drevenú konštrukciu trupu.