Programovanie v Delphi a SQL

Nie som expert na programovanie, no prax v oblasti IT ma donútila venovať sa aj programovaniu v Delphi, čo ma aj nejaké, hlavne zimné obdobia bavilo. Väčšinou šlo o podporné aplikácie pre manipuláciu s dátami, ich vyhodnocovanie a reporty. Zameral som sa na programovanie databázových aplikácii klient-server. Zdrojom dát boli databázy, ktoré boli súčasťou balíka Borland Delphi - BDE, neskôr som prešiel na MS SQL platformu.

Naučil som sa celkom dobre vytvárať dopyty na dáta z tabuliek jednotlivých databáz prostredníctvom jazyka SQL v prostredí Empress SQL, v prostredí SQL BDE a MS SQL. Naučil som sa vytvárať databázy, ktoré obsahovali tabuľky s atribútmi rôznych typov a vytvárať vzájomne relácie medzi tabuľkami.

Terajším cieľom programovania, teraz už v RAD Studiu a vytvárania databáz pod MS SQL je zvládnuť problematiku priestorových databáz a vytvárania dopytov nad priestorovými databázami. Je to však otázka času, ktorého je málo a sila motivačného faktoru, ktorí je kolísavý vzhľadom na môj široký rozsah záujmov.

Na tomto webe v časti Delphi a SQL som uviedol aj popis niekoľkých mojich programov.