Rezby a reliefy

Rezby a reliefy

 

S podporou počítačovej grafiky a CNC frézovania dokážem vyrezať do tvrdého dreva portrét, alebo akýkoľvek reliéf z 2D obrázku - fotografie. Princíp spočíva v potláčaní tmavých miest do pozadia a naopak ťahania svetlých miest do popredia. Výsledkom je relatívne uspokojivý 3D objekt- model, ktorý sa následne vyfrézuje do dreva pomocou CNC 3 osej frézy.