Riešenie Windows Server pre malé organizácie

V rámci firmy je často potrebné vytvoriť bezpečné prostredie, kde sú firemné dáta a PC zabezpečené pred útokmi z vonkajšieho, ale aj z vnútorného prostredia. Až 70% útokov na firmné dáta pochádza práve z vnútorného prostredia. Vytvorením domény, zaradením pracovných staníc a sieťových prostriedkov do jednotlivých skupín v rámci domény a definovaním vhodných pravidiel skupinovej politiky dokážeme správne monitorovať a vyhodnocovať incidenty vo firemnom IT prostredí. Windows Server riešenie môže byť tá správna voľba.