Prototyp Katana SYSring 2,2 m stavba - poťahovanie